İlçemiz İç Anadolu Bölgesinin Orta Kızılırmak kesiminde yer alır. Aksaray İline 55 Km. uzaklıkta olup, Doğusunda Nevşehir İline bağlı Gülşehir İlçesi, Batısında Ağaçören İlçesi, Güneyinde Aksaray İli, Kuzeyinde ise Kırşehir İli sınırları ile çevrilidir. Denizden yüksekliği 1185 metredir. Arazisi oldukça engebelidir. İlçemizde karasal iklim hakim olup, kışları oldukça sert geçer. İlçemiz sınırları içerisinde nehir ve doğal göl yoktur. Ancak, yerel olarak öz diye tabir edilen bazı küçük dereler ve bu derelerin beslediği sulama amaçlı 7 adet gölet bulunmaktadır.

 

      Ortaköy’ün yüzölçümü 7.482.300 dekametre kare  olup, bu alanın 621.222 dekametre kare  tarım arazisi, 160.580 dekametre kare çayır-mer’a, 10.000 dekametre kare  orman ve tarım dışı arazilerdir. Tarım alanlarının kullanımı ise; 79.670 dekametre kare  sulu tarım arazisi, 380.972 dekametre kare kuru tarım arazisi şeklindedir. Sulu tarım arazisinin az olması sebebiyle yetiştirilen ürün çeşidi de kısıtlı olmaktadır. Kuru tarım arazisinin büyük çoğunluğu da hububat ekimi yapılmakta olup, verimi ve geliri düşük olmaktadır.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
​ ​

 
​ ​
                                         
Cumhurbaşkanlığı         TBMM             Başbakanlık        İçişleri Bakanlığı   Aksaray Valiliği        E-Devlet                Resmi Gazete